• نیوبرانزویک
 • بریتیش کلمبیا
 • انتاریو
 • منیتوبا
 • کبک
 • آلبرتا
 • ساسکچوان
 • پرنس ادوارد آیلند
 • نوااسکوشیا
 • نیوفونلندولابرادور
 • یوکان
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

ورود به کانادا می تواند از طریق ویزای دائم یا موقت انجام پذیرد.

ویزاهای موقت شامل ویزای توریستی ، دانشجویی و کارموقت است که در شرایط ویژه برای مدت محدود صادر می شوند .

ویزاهای اقامت دائم نیز شامل :

1-ویزاهای اقامت نیروی متخصص و کارگران ماهر

2-ویزاهای خود اشتغالی

3-ویزاهای کار آفرینی

4- ویزاهای سرمایه گذاری

5-ویزاهای تکفل خانوادگی هستند.

مقیم دائم به کسی گفته می شود که طبق قوانین کانادا حق ورود، اقامت، کار، تحصیل و زندگی در کانادا را دارد.برای کسب اقامت دائم این کشور شما میتوانید بسته به شرایط مالی، دانش زبانی و تحصیلات و سوابق شغلی خود ˓ از یکی از روشهای فوق اقدام نمائید. البته این کار بایستی با مشاوره دقیق و حساب شده انجام پذیرد. ما در اینجا در مورد هریک به اختصار مطالبی را ارائه می کنیم ولی شما می توانید جزئیات بیشتر هر طرح را  از کارشناسان ما جویا شوید


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان