• نیوبرانزویک
  • بریتیش کلمبیا
  • انتاریو
  • منیتوبا
  • کبک
  • آلبرتا
  • ساسکچوان
  • پرنس ادوارد آیلند
  • نوااسکوشیا
  • نیوفونلندولابرادور
  • یوکان

ویزای تکفل خانوادگی

 


شهروندان کانادا و همینطور افرادی که دارای اجازه اقامت دائم کاناداهستند به شرط اینکه ساکن کانادا باشند میتوانند در صورت داشتن رابطه خانوادگی نزدیک و همین طور سایر شرایط از جمله وضعیت مالی مناسب و تمایل برای تأمین نیازهای مالی خانواده خود آنان را به عنوان مقیم دائم به کانادا بیاورد. فرد یا افراد اسپانسر کننده باید متعهد شوند که کلیه اقدامات لازم را برای کمک به استفرار اعضای خانواده خود و وابستگان آنها که همراه با آنها به کانادا مهاجرت مینمایند به عمل آورند.

پیوندهای مفید

                                 پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان