• نیوبرانزویک
  • بریتیش کلمبیا
  • انتاریو
  • منیتوبا
  • کبک
  • آلبرتا
  • ساسکچوان
  • پرنس ادوارد آیلند
  • نوااسکوشیا
  • نیوفونلندولابرادور
  • یوکان

خود اشتغالی


یکی از روش های مهاجرت به کانادا، گروه خوداشتغال است که از دو روش فدرال و کبک انجام می پذیرد. فرد خود اشتغال کسی است که بتواند با تکیه بر تجربه کاری مناسب و مرتبط خود پس از ورود به کانادا شغلی برای خود ایجاد کند و به واسطه درآمد این شغل هزینه‌های زندگی خود و خانواده خود را در کانادا پوشش دهد. در روش فدرال تنها ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی و هنرمندان و دست اندرکاران امور هنری و فرهنگی و کشاورزان و دست اندرکاران امور دامی و کشاورزی می توانند اقدام کنند، در صورتی که برای کبک تقریباً هر کسی که به روش خوداشتغالی زندگی کرده باشد می تواند اقدام کند.

پیوندهای مفید

                                 پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان