• نیوبرانزویک
  • بریتیش کلمبیا
  • انتاریو
  • منیتوبا
  • کبک
  • آلبرتا
  • ساسکچوان
  • پرنس ادوارد آیلند
  • نوااسکوشیا
  • نیوفونلندولابرادور
  • یوکان

خود اشتغالی


یکی از روش های مهاجرت به کانادا، گروه خوداشتغال است که از دو روش فدرال و کبک انجام می پذیرد. فرد خود اشتغال کسی است که بتواند با تکیه بر تجربه کاری مناسب و مرتبط خود پس از ورود به کانادا شغلی برای خود ایجاد کند و به واسطه درآمد این شغل هزینه‌های زندگی خود و خانواده خود را در کانادا پوشش دهد. در روش فدرال تنها ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی و هنرمندان و دست اندرکاران امور هنری و فرهنگی و کشاورزان و دست اندرکاران امور دامی و کشاورزی می توانند اقدام کنند، در صورتی که برای کبک تقریباً هر کسی که به روش خوداشتغالی زندگی کرده باشد می تواند اقدام کند.


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان