• نیوبرانزویک
 • بریتیش کلمبیا
 • انتاریو
 • منیتوبا
 • کبک
 • آلبرتا
 • ساسکچوان
 • پرنس ادوارد آیلند
 • نوااسکوشیا
 • نیوفونلندولابرادور
 • یوکان
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

اخذاقامت از طریق تخصص و حرفه

 

نیروهای متخصص و کارگران ماهر افرادی هستند که برای اقامت دائم براساس تحصیلات، تجربه کاری، دانش انگلیسی /فرانسه و سایر اصولی که مفید بودنشان را در بنیان اقتصادی کانادا نشان میدهد، انتخاب می شوند.این انتخاب بر اساس سیستم امتیازبندی خاصی صورت می پذیرد که بسته به اینکه تمایل به اقامت در استان کبک یا استانهای فدرال داشته باشید متفاوت است.

نیروی متخصص کبک

نیروی کتخصص فدرال

پیوندهای مفید

                                 پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان