• نیوبرانزویک
 • بریتیش کلمبیا
 • انتاریو
 • منیتوبا
 • کبک
 • آلبرتا
 • ساسکچوان
 • پرنس ادوارد آیلند
 • نوااسکوشیا
 • نیوفونلندولابرادور
 • یوکان
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

برنامه های خاص مهاجرتی برای تجار و سرمایه گذاران در قالب سه روش مهاجرتی در این استان صورت می پذیرد:

 • گروه مهارت های تجاری
 • گروه تجارت های منطقه ای
 • گروه پروژه های استراتژیک

                                                               
برای اقدام از طریق گروه مهارتهای تجاری باید شرایط زیر را احراز کنید:

1-دارایی شما وهمسرتان (منهای بدهی ها) از 800/000 دلار کانادا کمتر نباشد .

2- تمایل داشته باشید که مبلغ 400/000دلار کانادا جهت راه‌اندازی یا خرید و توسعه یک واحد تجاری در بریتیش کلمبیا سرمایه‌گذاری کنند (باییستی مالکیت حداقل یک‌سوم این واحد را در اختیار بگیرید،حداقل سه نیروی جدید را به کار بگمارید، و در مدیریت بیزنس آن تجارت فعال داشته باشید.

3-یک موافقتنامه با ایالت بریتیش کلمبیا امضا کنید.

4-مبلغ 125/000 دلار کانادا را نزد دولت بریتیش کلمبیا به ودیعه بگذارید (این ودیعه‌گذاری تنها در صورتی الزامی است که بخواهید از گزینه Fast Track استفاده کند و به فوریت جهت دریافت اقامت دائم کانادا نامزد شوید). مبلغ ودیعه پس از آنکه شرایط قید شده در توافقنامه محقق شد، بازگزدانده می‌شود. در غیر این صورت مبلغ فوق ضبط شده ولی اقامت شما باطل نخواهد شد .


برای اقدام از طریق گروه تجارت منطقه ای باید شرایط زیر را احراز کنید:

1-دارایی شما وهمسرتان (منهای بدهی ها) از 400/000دلار کانادا کمتر نباشد .

2-مهارت‌ و تجربه لازم برای راه‌اندازی تجارتی سود ده و پایدار را در بریتیش کلمبیا دارا باشید .

3-تمایل داشته باشید که مبلغ 200/000دلار کانادا برای تاسیس یا خرید و توسعه واحد تجاری موجود در بریتیش کلمبیا سرمایه‌گذاری کنید (این واحد باید در خارج از نواحی شهری ونکوور و ابوتسفورد باشد، باید مالکیت حداقل یک‌سوم بیزنس را در اختیار بگیرید، حداقل یک نیروی کار جدید را به صورت تمام وقت به کار بگمارد، و همچنین فعالانه در مدیریت بیزنس مشارکت داشته باشید)

4-یک موافقتنامه با ایالت بریتیش کلمبیا امضا کنید؛

5-مبلغ 125/000 دلار کانادا را نزد دولت بریتیش کلمبیا به ودیعه بگذارید (این ودیعه‌گذاری تنها در صورتی الزامی است که م بخواهید از گزینه Fast Track استفاده کند و به فوریت جهت دریافت اقامت دائم کانادا نامزد شود). مبلغ ودیعه پس از آنکه شرایط قید شده در توافقنامه محقق شد، بازگزدانده می‌شود. .در غیر این صورت مبلغ فوق ضبط شده ولی اقامت شما باطل نخواهد شد.


اقدام از طریق گروه پروژه های استراتژیک :

شرکت‌های خارجی که تمایل به تاسیس واحد تجاری در بریتیش کلمبیا را دارند می‌توانند با استفاده از این زیرگروه مهاجرتی تا حداکثر 5 نیروی شاخص مدیریتی، تخصصی، یا فنی را به بریتیش کلمبیا آورده و آنها را برای اقامت دائم کانادا نامزد کنند. افراد مذکور باید پرسنل ارشد و واجد صلاحیتی باشند که وجودشان برای تاسیس یا اداره تجارت مورد نظر ضروری است. شرکت‌هایی می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند که:

1-سابقه و تجربه عملی موفق و مناسبی در بیزنسی که قصد دارند در بریتیش کلمبیا راه‌اندازی یا خریداری کنند داشته باشند.

2-مبلغ 500/000 دلار کانادا جهت راه‌اندازی یا خرید یک بیزنس در بریتیش کلمبیا سرمایه‌گذاری کنند.

3-به ازای هریک از نیروهایی که همراه خود به بریتیش کلمبیا می‌آورند، حداقل 3 فرصت شغلی جدید برای شهروندان یا مقیمان دائم بریتیش کلمبیا ایجاد کنند.

4-یک موافقتنامه با ایالت بریتیش کلمبیا امضا کنند.


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان