• نیوبرانزویک
  • بریتیش کلمبیا
  • انتاریو
  • منیتوبا
  • کبک
  • آلبرتا
  • ساسکچوان
  • پرنس ادوارد آیلند
  • نوااسکوشیا
  • نیوفونلندولابرادور
  • یوکان

کارآفرینی استان نیوبرانزویک

 

برای اقدام از طریق این روش شما بایستی که از شرایط زیر برخوردار باشید :

1-دارایی شما وهمسرتان (منهای بدهی ها) در زمان اقدام برابر 300 هزار دلار کانادا باشد.

2-حداقل سه سال سابقه مدیریت یا مالکیت و مدیریت یک واحد تجاری با قدرت تصمیم گیری قابل توجه در ده سال گذشته را داشته باشید.

3-تمایل برای زندگی و کار در این استان داشته باشید .

4-قبل از انتخاب شدن از نیوبرانزویک به مدت حداقل 5 روز کاری بازدیدکنید  و درباره شرایط کار و زندگی در این استان تحقیق کنید.

5- یک طرح تجاری یا پیشنهاد تجاری مبنی بر راه اندازی یک واحد تجاری یا شراکت یا خرید یک واحد موجود را به استان ارائه دهید. میزان سرمایه گذاری متقاضی باید حداقل 125 هزار دلار کانادا و حداقل یک سوم سهام واحد تجاری باشد. هنگام ارائه طرح یا پیشنهاد نیازی به سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاری باید طی دو سال اول ورود به کانادا صورت پذیرد.

6- با حداقل با یکی از دو زبان انگلیسی یا فرانسه آشنایی داشته باشید.

7-پس از تائید شدن 75 هزار دلار به حساب دولت نیو برانزویک واریز کنید. بعد از ورود به کانادا دو سال فرصت دارید که سرمایه گذاری لازم را در استان انجام دهید.در صورت تحقق شرط سرمایه گذاری مبلغ فوق عودت داده خواهد شد .در غیر این صورت مبلغ فوق ضبط شده ولی اقامت شما باطل نخواهد شد.

8-     در سیستم امتیازبندی استان حداقل 50 امتیاز کسب کنید.

پیوندهای مفید

                                 پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان