• نیوبرانزویک
 • بریتیش کلمبیا
 • انتاریو
 • منیتوبا
 • کبک
 • آلبرتا
 • ساسکچوان
 • پرنس ادوارد آیلند
 • نوااسکوشیا
 • نیوفونلندولابرادور
 • یوکان
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

 

شرایط کارآفرینی ذر استان ساسکچوان کمابیش به منیتوبا نزدیک است . داشتن حداقل دارایی خالص معادل ۳۰۰ هزار دلار کانادا و کسب حداقل ۵۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در سیستم امتیاز بندی استان از تفاوتهای موجود در روش کارآفرینی ساسکچوان با منیتوباست.  علاوه بر شرایط کلی کارآفرینی در این استان اگر شما در یکی از دو دسته زیر قرار بگیرد از اولویت خاصی برخوردار خواهید بود.

1-سرمایه گذاران عمده که مایلند حداقل ۱۰ میلیون دلار در اقتصاد ساسکچوان سرمایه گذاری کنند.

2-افرادی که در زمینه علوم و تکنولوژی قصد کارآفرینی دارند و یکی از سه شرط زیر را دارا هستند.

 • اختراعی را به ثبت رسانده اند و می خواهند از طریق سرمایه گذاری در ساسکچوان این اختراع را به مرحله تولید/تجاری برسانند.
 • صاحب ابتکاری در زمینه علوم انفورماتیک IT هستند و مایلند آن را در ساسکچوان به مرحله بهره برداری برسانند.
 • قصد شراکت و مدیریت فعالانه در یکی از شرکت های ساسکچوانی را دارند که در زمینه علوم و تکنولوژی فعال است.

 


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان