• نیوبرانزویک
  • بریتیش کلمبیا
  • انتاریو
  • منیتوبا
  • کبک
  • آلبرتا
  • ساسکچوان
  • پرنس ادوارد آیلند
  • نوااسکوشیا
  • نیوفونلندولابرادور
  • یوکان

کارآفرینی استان نوااسکوشیا

 

کارآفرینی در این استان بیشتر حول محور صنایع غذایی-کشاورزی است که متقاضی بایستی در این زمینه سابقه مدیریت و کشاورزی داشته باشد.

برخی از شرایط لازم برای اقدام از طریق این روش از قرار زیر می باشد:

-متقاضی بایستی در پنج سال گذشته حداقل سه سال سابقه مالکیت,مدیریت یک زمین کشاورزی و یا سابقه کار عملی منطبق بر مهارتهای لازم برای کار در زمینه کشاورزی در این استان داشته باشد.

-متقاضی بایستی قصد ایجاد یا خرید یک زمین کشاورزی را داشته باشد یا قصد شریک شدن در چنین فعالیت اقتصادی را داشته باشد که در این صورت می بایست که به میزان 33.33%از سهام آن واحد را خریداری کرده و در نقش فعال در مدیریت آن داشته باشد.

-دارایی خالص به میزان حداقل 150.000دلار کانادا داشته باشد که حداقل 100.000$دلار آن را در یک واحد کشاورزی (شامل زمین وماشین آلات لازم) سرمایه گذاری کند.

پیوندهای مفید

                                 پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان