• نیوبرانزویک
 • بریتیش کلمبیا
 • انتاریو
 • منیتوبا
 • کبک
 • آلبرتا
 • ساسکچوان
 • پرنس ادوارد آیلند
 • نوااسکوشیا
 • نیوفونلندولابرادور
 • یوکان
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

 

 

در آلبرتا پنج دانشگاه ، سیزده کالج عمومی و هفت کالج های خصوصی وجود دارند . بیشترین کالج های خصوصی به عنوان "کالجهای دانشگاهی نامیده می شوند. واگرچه مدرکی که ارائه می دهند معادل مدرک دانشگاهی است ولی قانونا دانشگاه نیستند.سیستم آموزش بعد از متوسطه در آموزش و پرورش در آلبرتا زیر نظر وزارت آموزش و فن آوری عالی اداره می شود.   دو دانشگاه در کلگری وجود دارد  : دانشگاه کلگری و دانشگاه مونت رویال .هر چند دانشگاه لت بریج نیز درمرکزاین شهر دانشکده ای دارد. ادمونتون، مرکز استان، محل استقرار دانشگاه آلبرتا، قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه استان است  .

در سال 2009 ، لایحه ای توسط مجلس قانونگذاری آلبرتا به دو کالج مک اوان در ادمونتون و مونت کالج سلطنتی در کلگری نیز اجازه اعطای مدرک تحصیلی داد.


نام موسسه آموزشی

مکان

زبان آموزش

تاریخ تاسیس

دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تعداد کل دانشجویان

وب سایت

دانشگاه آلبرتا

ادمونتون

انگلیسی فرانسه

1906

29250

6930

36180

 

دانشگاه اتاباسکا

اتاباسکا

انگلیسی

1970

36240

3460

39700

 

دانشگاه کلگری

کلگری

انگلیسی

1966

23320

6540

29860

 

دانشگاه گرنت مک اوان

ادمونتون

انگلیسی

1971

11721

0

11721

 

دانشگاه 

لت بریج

لت بریج

ادمونتون

کلگری

انگلیسی

1967

7930

300

8230

دانشگاه مونت رویال

کلگری

انگلیسی

1910

10670

0

10670

 

 


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان