• نیوبرانزویک
 • بریتیش کلمبیا
 • انتاریو
 • منیتوبا
 • کبک
 • آلبرتا
 • ساسکچوان
 • پرنس ادوارد آیلند
 • نوااسکوشیا
 • نیوفونلندولابرادور
 • یوکان
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

چهار دانشگاه ها متمرکز برپژوهش در استان بریتیش کلمبیا کانادا وجود دارند : دانشگاه بریتیش کلمبیا ، دانشگاه ویکتوریا ، دانشگاه سیمون فریزر و دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی است. در مجموع یازده دانشگاه های دولتی و چهار دانشگاه های خصوصی در بریتیش کلمبیا وجود دارد. برنامه های اعطای مدارک جدید برای همه موسسات آموزشی بعد از متوسطه در بریتیش کلمبیا باید به تصویب وزارت توسعه اقتصادی و مهارتهای منطقه (کالج ها و موسسات) و یا وزارت علوم و دانشگاه ها برسد ,و اینوزارت علوم و دانشگاه ها است که اجازه اعطای مدرک و استفاده از کلمه "دانشگاه" برای اهداف آموزشی رابه مؤسسات خصوصی در بریتیش کلمبیا می دهد.شش نمونه از این دانشگاه ها -- دانشگاهکاپیلانو، دانشگاه هنر و طراحی امیلی کار ، دانشگاه فرلیدیکنسون ، دانشگاهپلی تکنیککوانتلن ، دانشگاه سیمون فریزر و دانشگاه بریتیش کلمبیا هستندکه در منطقه مترو ونکوور که پر جمعیت ترین منطقه در بریتیش کلمبیاست واقع شده اند- دانشگاه ونکوور آیلند، دانشگاه رویال رود و دانشگاه ویکتوریا و دانشگاه غرب کانادا در جزیره ونکوور هستند. قدیمی ترین دانشگاه در استان دانشگاه بریتیش کلمبیا ، در سال 1908 تاسیس شدو به دنبال آن دانشگاه ویکتوریا ، نیز در همان سال تاسیس شده است.بزرگترین ارائه دهنده آموزش های آنلاین و از راه دور دانشگاه تامپسون ریور می باشد  . با برگزاری بیش از 400 دوره مجزا و بیش از 57 برنامه برای تکمیل دورهای آموزش آنلاین و از راه دور دانشجویان می توانند از برنامه های متعددی از قبیل اتمام مدرسه متوسطه برای بزرگسالان دیپلم ، ، لیسانس کاردانی ، و کارشناسی استفاده نمایند.با در نظر گرفتن دانشجویان آنلاین دانشگاه تامپسون ریور 22036 دانشجو داردکه 8964 انها آنلاین تحصیل می کنند.

 

نام موسسه آموزشی          و دانشگاه

مکان

زبان آموزش

تاریخ تاسیس

دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تعدادکل دانشجویان

وب سایت

کاپیلانو 

شمال ونکوور 

انگلیسی 

    1968 

    7500 

    0 

    7500 

 

هنرو طراحی امیلی کار 

ونکوور 

انگلیسی 

    1925 

    1870 

    28 

    1898 

 

فرلی دیکنسون 

کلگری 

انگلیسی 

    2007 

    78 

    0 

    78 

 

پلی تکنیک کوانتلن 

ریچموند-سوری-لنگ لی-کلووردیل 

انگلیسی 

    1981 

    16811 

    0 

    16811 

 

کوست 

اسکوامیش 

انگلیسی 

    2002 

    300 

    0 

    300 

 

رویال رود 

ویکتوریا 

انگلیسی 

    1995 

    887 

    3385 

    4272 

 

سیمون فریزر

برنبی-سوری-ونکوور

انگلیسی

1965

29697

5507

35204 

 

تامپسون ریور

کم لوپس

انگلیسی

1970

13072

100

13172 

 

ترینیتی غربی

لنگ لی

انگلیسی

1962

2130

730

2860 

 

بریتیش کلمبیا 

ونکوور

کلونا

انگلیسی

1908

41700

8630

50330 

 

ویکتوریا 

ویکتوریا

انگلیسی

1903

18863

3542

22405 

 

کانادا غرب

ویکتوریا

انگلیسی

2005

350

0

350 

 

فریزر ولی

ابتسفورد

چیلی واک

میژن

انگلیسی

1974

8124

40

8164 

 

بریتیش کلمبیای شمالی

پرنس جورج

انگلیسی

1990

3068

490

3558 

 

ونکوور آیلند

نانایمو

دونکان

پارکزویل

پوول ریور

انگلیسی

1969

6116

163

6279

 

 

 


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان