• نیوبرانزویک
 • بریتیش کلمبیا
 • انتاریو
 • منیتوبا
 • کبک
 • آلبرتا
 • ساسکچوان
 • پرنس ادوارد آیلند
 • نوااسکوشیا
 • نیوفونلندولابرادور
 • یوکان
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

 

 

بیشترین تعداد پذیرش دانشجو در استان منیتوبا صورت می پذیرد. پنج دانشگاه در مانیتوبا وجود دارد، که زیر نظر وزارت آموزش عالی هستند. چهاردانشگاه از این دانشگاهها, کالج دانشگاه سنت بونی فیس ، دانشگاه مانیتوبا، دانشگاه کانادایی منونیت و دانشگاه وینیپگ هستند که در پایتخت و بزرگترین شهر استان واقع شده اند.کالج دانشگاه سنت بونی فیس که در سال 1818 تاسیس شده است و دانشگاهی فرانسه زبان است قدیمی ترین دانشگاه استان و دانشگاه برندون که در سال 1899 تاسیس شده و در برندون واقع است جدیدترین دانشگاه این استان است. 


نام موسسه آموزشی          و دانشگاه

مکان

زبان آموزش

تاریخ تاسیس

دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تعدادکل دانشجویان

وب سایت

دانشگاه برندون

برندون

انگلیسی

1899

3140

120

3260

 

 

دانشگاه کانادایی منونیت

وینیپگ

انگلیسی

1944

1600

0

1600

 

 

دانشگاه منیتوبا

وینیپگ

انگلیسی-فرانسه

1877

23640

3160

26800

 

 

کالج دانشگاه سنت بونی فیس

وینیپگ

فرانسه

1818

930

54

984

 

 

دانشگاه 

وینیپگ

وینیپگ

انگلیسی

1871

9010

0

9010

 

 

 


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان