• نیوبرانزویک
 • بریتیش کلمبیا
 • انتاریو
 • منیتوبا
 • کبک
 • آلبرتا
 • ساسکچوان
 • پرنس ادوارد آیلند
 • نوااسکوشیا
 • نیوفونلندولابرادور
 • یوکان
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

 

تعداد هفت دانشگاه در نیوبرانزویک ، وجود دارد، چهار دانشگاه دولتی, اداره شده زیر نظر وزارت آموزش عالی و آموزش و کارو سه نهاد خصوصی با وابستگی مذهبی. انچه که نیوبرانزویک را منحصر به فرد می سازد این است اولین دانشگاه انگلیسی زبان در کانادا و اولین دانشگاه دولتی در امریکا ی شمالی در این استان تاسیس شده اند(دانشگاه نیوبرانزویک) و اولین دانشگاه در امپراطوری بریتانیا که اولین مدرک لیسانس  را در سال 1875به یک خانم داده است (دانشگاه مونت آلیسون)در این استان بوده است. پردیس دانشگاههای سنت توماس و دانشگاه نیو برانزویک در پایتخت این استان و شهرفردریکتون واقع است و دانشگاه نیوبرانزویک یک پردیس دانشگاهی هم در سنت جان دارد. دانشگاه سنت توماس تنها دانشگاه های دولتی در این استان است که برنامه های تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی را ارائه نمی دهد. دانشگاه نیو برانزویک که در سال 1785 تاسیس شده است قدیمی ترین و دانشگاه مانکتون که در سال 1963 تاسیس شده است جدیدترین دانشگاه استان است. از سه دانشگاه خصوصی استان   دانشگاه      کراندال بسیار موفق بوده است و مدارکی در رشته های هنر، علوم، آموزش و پرورش ، کسب و کار و مطالعات مذهبی را ارائه می دهد.به تازگی 24 میلیون دلار برای توسعه کراندل  و احداث سه ساختمان جدید در محوطه دانشگاه فراهم شده که امکان پذیرش دانشجورا تا 1،200 نفر خواهد داد.

 

نام موسسه آموزشی          و دانشگاه

مکان

زبان آموزش

تاریخ تاسیس

دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تعدادکل دانشجویان

وب سایت

کالج بتانی بایبل

سوسکس

انگلیسی

1945

300

0

300

 

دانشگاه کرندل

مونکتون

انگلیسی

1949

685

0

685

 

دانشگاه مونکتون

مونکتون-ادمونتزتون-شیپاگان

فرانسه

1963

5256

798

6504

 

دانشگاه

مونت الیسون

سک ویل

انگلیسی

1839

2601

13

2614

 

دانشگاه

نیوبرانزویک

فردریکتون-سنت جان

انگلیسی

1785

9241

1428

10669

 

دانشگاه سنت استفن

سنت استفن

انگلیسی

1975

100

0

100

 

دانشگاه سنت توماس

فردریکتون

انگلیسی

1910

2610

0

2610

 

 


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان